top of page

Privacy statement

Conglomiraat, voor grensverleggende coaching en training

gevestigd aan Korenmolen 70, 3481AW te Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens Conglomiraat

webadres: www.conglomiraat.nl

Adres: Korenmolen 70 3481AW Harmelen

Telefoonnummer: +31 6 40366010

E-mail: mirjam@conglomiraat.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Conglomiraat, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam

● Geslacht

● Geboortedatum

● Adresgegevens

● Telefoonnummer

● E-mailadres

● Bankrekeningnummer

● Alle gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar persoonlijke situatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@conglomiraat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Conglomiraat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Om te kunnen bellen of e-mailen over afspraken

● Om de cliënt te helpen in zijn/haar proces d.m.v. opbouw van dossier

● Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief

● Voor het verzenden van facturen Conglo

Geautomatiseerde besluitvorming

Conglomiraat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conglomiraat) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Conglomiraat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Conglomiraat bewaart jouw NAW gegevens, digitaal en op papier minimaal 7 jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van het therapeutisch traject blijft tien jaar bewaard om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Verslaglegging wordt digitaal en op papier gedaan en beveiligd met een wachtwoord dan wel achter slot en grendel bewaart. Indien jij jouw persoonsgevens en dossier na 7 jaar vernietigd wil hebben stuur dan een mail aan mirjam@conglomiraat.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Conglomiraat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Conglomiraat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Conglomiraat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@conglomiraat.nl.

bottom of page